Menu

Deze sectie presenteert verschillende vormen van tekenrunen. Er is weinig historisch bewijs voor het gebruik van beide methoden. De eerste methode (de 3 nornen) blijft echter de meest verspreide en lijkt de oudste. Deze pagina geeft een snel overzicht van elk van de methoden.

Raadpleging van normen

Raadpleging van normen

Deze methode beantwoordt gesloten vragen (ja of nee). Het wordt zeer veel gebruikt. De eerste rune komt overeen met het verleden, met de invloeden. De tweede rune komt overeen met het heden en geeft advies. De derde rune komt overeen met de toekomst en mogelijke oplossingen. Als alle runen met de goede kant naar boven staan, is het antwoord positief. Als alle runen ondersteboven staan, is het antwoord negatief. Als slechts 2 runen met de goede kant naar boven of ondersteboven staan, is het antwoord getemperd.

Gratis trekking

Odins kruis

Odins kruis

Het is volgens de specialisten de methode die het mogelijk maakt om de beste antwoorden op een bepaald probleem te krijgen. De eerste rune, in het westen, komt overeen met het algemene kader van de gestelde vraag. De tweede rune, naar het noorden, komt overeen met de krachten die tegen je spelen. De derde rune, in het oosten, komt overeen met de positieve krachten die voor jou werken. De vierde rune, naar het zuiden, komt overeen met evolutie op korte termijn. Ten slotte komt de vijfde rune, in het midden, overeen met de toekomst op lange termijn.

Het hoofd van de god Mimir

Het hoofd van de god Mimir

Deze tekentechniek met 7 runen is nuttig om de vraag te beantwoorden: Hoe zal mijn lot evolueren als... De eerste groep runen (1 en 2) komt overeen met de wortel van het probleem. De tweede groep runen (3 en 4) komt overeen met de storende factoren. De derde groep runen (5 en 6) komt overeen met de elementen van oplossingen. Ten slotte komt alleen de zevende rune overeen met de uitkomst of de gevolgen.

Het Orakel van Thor

Het Orakel van Thor

Deze methode met 7 runen biedt alle elementen om het moment en de vraag goed te kunnen lezen. De eerste rune heeft betrekking op de adviseur en op wat in zijn voordeel werkt. De tweede rune heeft betrekking op de omstandigheden met betrekking tot de zaak. De derde rune staat voor invloeden van buitenaf. De vierde rune geeft het antwoord op de vraag. Ten slotte geven de laatste 3 runen (5, 6 en 7) precisie aan het antwoord van de vierde rune.

Het Keltisch kruis

Het Keltisch kruis

Deze methode om 10 runen te tekenen komt uit de tarot. Het is beter om het te gebruiken om iemand anders dan jezelf te begeleiden. De eerste rune komt overeen met de huidige situatie. De tweede rune verwijst naar de obstakels die men tegenkwam. De derde rune geeft de doelstellingen. De vierde rune komt overeen met de laatste belangrijke gebeurtenissen. De vijfde rune kondigt het te nemen pad aan. De zesde rune komt overeen met het pad. De zevende rune maakt de balans op van de kwaliteiten en gebreken van de adviseur. De achtste rune komt overeen met de waarschijnlijke ontwikkeling van de situatie. De negende rune komt overeen met verwachtingen en angsten. Tenslotte geeft de tiende rune een antwoord, het moet gerelateerd zijn aan de vierde rune.