Menu

Het Futhark is een runenalfabet dat vanaf de 2e eeuw na Christus werd gebruikt en voornamelijk werd gebruikt door de Germaanse en Scandinavische volkeren (vaak ten onrechte Vikingen genoemd) tijdens de migratiebewegingen van de 2e tot de 5e eeuw. We kunnen siergravures zien op sieraden, amuletten en wapens uit deze periode. Het werd ook gebruikt op menhirs in Noord-Europa. Ten slotte dient het als ondersteuning bij bepaalde waarzeggende praktijken.

Datums in het kort

De eerste getraceerde runentekens dateren van rond het jaar 160. Ze werden gevonden op een kam in Vimose op het eiland Fyn, in Denemarken. Tot op heden zijn dit de oudst bekende runeninscripties. Er zijn geschreven sporen, voornamelijk gegraveerd voor sierdoeleinden, op veel alledaagse voorwerpen of op historische wapens. De Scandinavische runenstenen verschijnen rond het jaar 700 en kondigen de overgang naar het recente Futhark aan. Hierdoor zullen verschillende runenalfabetten ontstaan: de Hälsinge -runen ( 10e - 13e eeuw), de middeleeuwse runen ( 12e - 16e eeuw) en de Dalecarlian-runen ( 16e - 20e eeuw ) . Het wordt tegenwoordig voornamelijk gebruikt als waarzeggerij.

Oorsprong en varianten

De uitvinding van dit schrift wordt algemeen toegeschreven aan kooplieden die in aanraking kwamen met de Romeinse cultuur. Het primaire gebruik ervan was duidelijk normentaal en epigrafisch. Dit schrift vindt zeker zijn oorsprong in een imitatie of een toe-eigening van het Romeinse alfabet. De eerste corpora van inscripties zijn fundamenteel eenvoudig. De oorsprong van het gebruik in magie en waarzeggerij wordt pas vanaf de 5e eeuw bevestigd, op epigrafische sporen van de Romeinse ijzertijd. In Rùnatal, een deel van het gedicht Hàvamàl, wordt de ontdekking van de runen toegeschreven aan Odin. 9 dagen geschorst aan Yggdrasil en doorboord met zijn eigen speer, grijpt hij ze voordat hij kennis verwerft van verborgen dingen en macht over de 9 werelden.

Codex Runicus

Waardevolle waarde

Symboliek

De runen die worden gebruikt voor waarzeggerij zijn de letters van de Oudere Futhark, waaraan een witte rune, WYRD, is toegevoegd. Het woord rune betekent geheim, mysterie. Ze hebben daarom een sterke link met waarzeggerij en magie. Symbolen vertegenwoordigen concepten waarover we kunnen nadenken om ons te helpen op onze levensreis. Het begrip van de Noordse kosmogonie is erg belangrijk om de diepe symboliek van de runen te begrijpen. De runen tekenen is zichzelf in vraag stellen met behulp van een gecodificeerde referentie.

Reflectie

Elk gegraveerd symbool brengt ons terug naar een concept, naar een deel van onze verleden, heden of toekomstige geschiedenis. Meer dan een hulpmiddel om de toekomst te verkennen en orakels in twijfel te trekken, zijn runen een ondersteuning voor reflectie om onszelf te verkennen. Er zijn veel vormen van prenten, de ene is completer dan de vorige. Uiteindelijk gaat het niet om de methode, maar om de vragen die het bij het individu oproept. Deze site probeert de rudimentaire basis in het begrip van de runen te brengen.

Gratis trekking

Wil je de symboliek van de runen testen door de 3 nornen in twijfel te trekken? Maak je hoofd leeg, stel je vraag en klik op de knop.

Gratis trekking