תַפרִיט

הפוטארק מורכב מ-24 רונים. הם מסווגים ב-3 אתיר. רונה לבנה, ווירד, גורל, נוספה למטרות עתידות. זה במובן מסוים הג'וקר שמחזק או מחליש את התחזיות של הרונים האחרים.

למשוך אותם

האלפבית של Futhark, מורכב בתחילה מ-24 רונים, מחולק ל-3 קבוצות של 8 רונים. כל קבוצה (aett) נושאת שם של אל. זה מתאים לרונה הראשונה של הקבוצה. האתיר הם מסעות ייזום. כל רונה שמרכיבה אותם מחוברת זה לזה כדי ליצור סיפור.

להשתמש

השימוש ברונים דורש מעט תרגול אך נשאר נגיש כל עוד אתה מעוניין בהם. יש הרבה צורות של ציור. הפשוטה ביותר היא השיטה של 3 הנורנים. הרונה הראשונה מייצגת את העבר, הרונה השנייה מייצגת את ההווה, והשלישית מייצגת את העתיד.

אייט דה פריי

AET DE HAGEL

צמיג AETT

הרונה הלבנה